Quantum Touch


Quantum-Touch is een methode die werkt met de Levenskracht-energie van het lichaam om welbevinden te bevorderen. Levenskracht-energie, ook bekend als “Chi” in het Chinees en “Prana” in het Sanskriet, is de stroom van energie die door alle levende wezens stroomt en deze onderhoudt.

Met Quantum Touch wordt deze energie gefocust en versterkt. Het werkt met ademhalings-, visualisatie- en bewustwordingstechnieken. Hiermee wordt het zelfherstellend vermogen gestimuleerd. Richard Gordon heeft deze methode ontwikkeld, er boeken over geschreven en deze methode over de hele wereld gedoceerd. Zijn leraar en inspirator was Robert Rasmusson.

.


Er kan met Quantum Touch gewerkt worden d.m.v. aanraking maar ook door middel van alleen de focus. Quantum Touch blijft dicht bij de beleving van diegene die behandeld wordt en is een heel nuchtere healingvorm.
Quantum Touch werkt diep ontspannend en wordt vaak als ondersteuning ingezet bij rugklachten, nekklachten, hoofdpijn, scheefstand van het bekken, spanningen en emotionele klachten.