Werkwijze


In het eerste consult wordt de anamnese afgenomen en kan er zo nodig getest worden op verstorende belastingen.

In de praktijk pas ik verschillende therapievormen toe. Meestal maak ik gebruik van een combinatie van diverse vormen, omdat het mijn ervaring is dat met een combinatie van therapievormen de klachten gerichter aangepakt kunnen worden en daardoor eerder resultaat verkrijgt.
In overleg met u bekijken we welke therapievormen bij u en uw situatie aansluiten. De gekozen strategie en therapievorm(en) kunnen gedurende de behandeling zo nodig aangepast worden.
Voor vragen kunt u altijd (vrijblijvend) contact met mij opnemen. Zie contactpagina.

Privacy


Uw gegevens worden strikt persoonlijk behandeld. Informatie delen met derden zal ik alleen doen met uw uitdrukkelijke toestemming.

De volledige privacyverklaring kunt u HIER lezen.